Aktive vurderinger

Aktive vurderinger er....

et engagerende pædagogisk redskab for dig, der arbejder med trivsel, forebyggelse, sundhedsfremme og undervisning. Aktive vurderinger sætter – uden løftede pegefingre – aktivt fokus på deltagernes vurderinger, muligheder, mål og resurser. Metoden er bevidstgørende, anerkendende og positiv. Underviseren får en konkret og letanvendelig metode, som kan bruges til mange forskellige emner i både små og store grupper og ved samtaler med enkelte personer.

At "vurdere" betyder at "bestemme værdien" – og det er altså én selv, som aktivt bestemmer værdien af noget. (Values clarification= værdiafklaring).

En aktiv vurdering fører til:

 • Et bevidst valg med hensyn taget til forskellige alternativer og konsekvenser.
 • Et valg, jeg er tilfreds med og stolt over.
 • Et valg, jeg handler efter og ofte gentager.

Metoden giver deltagerne bland andet:

 • Øget bevidsthed om egne attituder og roller.
 • Større indsigt om handlemuligheder.
 • Mulighed for at reflektere over og formulere mål.
 • Mod til at turde vise og stå inde for egne holdninger.
 • Bevidstgørelse om flertalsmisforståelsens evt. rolle.
 • Øget selvværd, selvtillid og personligt ansvar.

Aktive vurderinger kan bruges til:

 • Skoleemner som pubertet, seksualitet, følelser og prævention.
 • Kammeratskab, trivsel, ansvarlighed, selvværd, sorg m.v. (skoler og arbejdspladser).
 • Livsstilsvalg (rygning, alkohol, stoffer, kost, motion m.v.).
 • At turde og kunne agere mod, det man ser
  (mobning, omsorgssvigt m.v.).
 • At motivere til indsigt og læring
  (forældregrupper med børn og unge, personale og patienter).
 • At formidle information, kundskab og inspiration på en aktiv måde (mange emner og målgrupper).