Aktive vurderinger

Learning by doing – metodens baggrund

Values clarification startede med Louis Raths, en universitetslærer som i tresserne uddannede gymnasie- og folkeskolelærere ved Ohio State University og New York University. Han var stærkt inspireret af John Dewey, den måske allermest betydningsfulde pædagog i USA i 1900-tallet. Dewey er mest kendt for sin tro på, at skolen bør fremme elevernes evne til at tænke kritisk og analytisk. Skolen bør i henhold til Dewey være praktisk forankret, således at eleverne tilegner sig kundskaber via udforskning og aktiv undersøgelse af stofområdet.

Raths forstod, hvilken betydning vurderinger har for menneskers udvikling. Han opdagede, at unge uden aktive vurderinger – dvs. uden interesser, mål og attituder, som de var tilfredse med og gjorde noget for at virkeliggøre – ofte havde sociale problemer. Disse elever var ligegyldige, svære at motivere, inkonsekvente og usikre.

Raths udviklede et system for aktive vurderinger og lærte sig selv at tilpasse dette system til håndtering af attituder, mål og interesser i samtaler med andre personer. Under samtalerne testede han andres idéer, spurgte om han/hun havde overvejet alternativer, om de var tilfredse med/stolte over idéen. I stedet for at bekræfte/rette svaret, overtale eller give gode råd imødekom han eleverne på en måde, som fik dem til at standse op og tænke efter: Hvad er det jeg mener og vil? Hvordan skal jeg gennemføre min idé?

Values clarification er udformet af lærere og pædagoger og er ikke psykoterapi. Aktive vurderinger anvendes til undervisning samt i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Målet er, at børn, unge og voksne lærer at undersøge og udforske egne vurderinger og handlinger og træne i at blive bevidste om sig selv og omverdenen, således at de herved udvikler en social kompetence og modenhed.

Metoden opøver kognitive processer så som: evnen til at verbalisere tanker og følelser, evnen til at tænke kritisk og analytisk og evnen til at vurdere, tage stilling og træffe beslutninger.

Aktive vurderinger bidrager også til, at man undgår et selvbillede, hvor man ser sig selv som offer i en verden, hvor noget "ikke bliver til noget" eller "bare sker."

Aktive vurderinger har en meget positiv orientering, og tager udgangspunkt i menneskers positive egenskaber, ressourcer og idéer.