Aktive vurderinger

Om Karin Lövenlund

Mit eget arbejde med Aktive vurderinger begyndte med en ansættelse som "friskvårdsinspiratör" ("sundhedsinspirator") i Jönköpings Amt i Sverige, januar 1983. Amtet samarbejdede med organisationen "En rökfri generation".

Jeg fik en grundig uddannelse af bl.a. dr. phil. John M. Steinberg, som introducerede Aktive vurderinger i Sverige i 1970´erne, og jeg blev også undervist af Katrin Byréus i forumspil. Min opgave var at inspirere skolebørn til evt. at vælge sundhed.

I fem og et halvt år anvendte og videreudviklede jeg metoden Aktive vurderinger, og mine medarbejdere (en - fire personer) og jeg arbejdede direkte med elever i 5.-9. klasse. Vi besøgte under perioden ca. 1.400 klasser og nåede hermed ud til ca. 32.000 elever. (Jönköpings Amt er det sted i Sverige, hvor forældre og deres skolebørn er mest røgfri i dag).

I 1991 introducerede jeg Aktive vurderinger i Danmark – med meget positiv support fra Tobaksskaderådet (som var et råd under Sundhedsministeriet). Jeg arbejdede som selvstændig konsulent, og min opgave var at være gæstelærer i skoleklasser.
I takt med at andre hørte om mit virke på skolerne, opstod der i Danmark også en meget stor efterspørgsel efter kurser i Aktive vurderinger.

Min største målgruppe er sundhedsplejersker, men kursusvirksomheden har udviklet sig betydeligt, og i dag tilbyder jeg også kurser til mange andre målgrupper – og i mange emner.
(Jeg har færdige undervisningsplaner til ca. 40 forskellige emner).

Jeg har også for forskellige opdragsgivere arbejdet i projekter med emner som: gravide rygere, kriminalitet, misbrug, seksualitet, mobning m.v. Endvidere har jeg skrevet artikler i Vital, UNG-bladet, Sundhedsplejersken og Tandplejeren.

Jeg har således oparbejdet mange års erfaring som gæstelærer, forelæser, inspirator og kursusholder for forskellige målgrupper og indenfor et stort antal emner. Jeg videreudvikler og forfiner løbende metoden Aktive vurderinger.

Læs artikel i Tandplejeren.