Aktiva värderingar

Aktiva värderingar är....

ett engagerande pedagogiskt redskap för dig som arbetar med trivsel, friskvård, hälsa och undervisning. Aktiva värderingar sätter – utan lyfta pekfingrar – fokus på deltagarnas värderingar, möjligheter, mål och resurser. Metoden ger insikt, är erkännande och positiv. Undervisaren får en konkret och lättanvänd metod som kan tillämpas till många olika ämnen i både små och stora grupper och vid samtal med enskilda personer.

Att "värdera" betyder "bestämma värdet" – och det är alltså man själv som aktivt bestämmer värdet på något. (Values clarification).

En aktiv värdering leder till:

 • Ett medvetet val med hänsyn tagen till olika alternativ och konsekvenser.
 • Ett val vi är nöjda med och stolta över.
 • Ett val vi handlar efter och ofta upprepar.

Metoden ger bland annat deltagarna:

 • Ökad medvetenhet om egna attityder och roller.
 • Större insikt om handlingsmöjligheter.
 • Möjlighet att reflektera över och formulera mål.
 • Mod att våga framföra och stå för egna åsikter.
 • Medvetenhet om vad som kan påverka våra val.
 • Ökad självkänsla, självförtroende och personligt ansvar.

Aktiva värderingar kan användas till:

 • Kamratskap, trivsel, självkänsla, sorg, etc.
  (skolor och arbetsplatser).
 • Att välja livsstil (mat, motion, rökning, alkohol, droger, etc.).
 • Att våga och kunna agera mot det man ser
  (mobbning, svikna barn i barnomsorgen m.fl.).
 • Motivera till insikt och lärande
  (föräldragrupper med barn och unga, personal och vårdtagare m.fl.).
 • Att förmedla information, kunskap och inspiration på ett aktivt sätt för både små och stora grupper
  (kan vara om pubertet, sexualitet och många andra ämnen).