Aktiva värderingar

Learning by doing – metodens bakgrund

Values clarification började med Louis Raths – en universitetslärare som på 60-talet utbildade blivande lärare vid Ohio State University och New York University. Han var starkt inspirerad av John Dewey, som var en mycket betydande pedagog under 1900-talet. Dewey är känd för sin starka tro på att skolan bör främja elevers förmåga att tänka kritiskt och analytiskt. Skolan bör enligt Dewey ha en praktisk förankring så att eleverna tillägnar sig kunskaper genom att aktivt utforska och undersöka. John Dewey myntade begreppet "Learning by doing".

Louis Raths förstod vilken betydelse "värderingar" har för människors utveckling. Han märkte att (unga) människor utan aktiva värderingar, det vill säga utan intressen, mål och attityder som de var nöjda med och strävade efter att förverkliga, ofta hade sociala problem. De var likgiltiga, svårmotiverade, inkonsekventa och osäkra.

Raths utvecklade ett system för Aktiva värderingar och började anpassa detta till hantering av attityder, mål och intressen i sina samtal. Under samtalen testade han andras idéer och frågade om han eller hon hade tänkt på andra alternativ, om de var nöjda med och stolta över idén. I stället för att bekräfta, övertala eller ge "goda råd" mötte han eleverna på ett sätt som fick dem att stanna upp och tänka efter: Vad är det jag menar och vill? Hur kan jag genomföra min idé?

Metoden är utformad av lärare och pedagoger och är inte psykoterapi. Aktiva värderingar används inom undervisning, friskvård och hälsofrämjande arbete. Målet är att barn, unga och vuxna lär sig att undersöka och utforska egna värderingar och handlingar och
tränar sig i att bli medvetna om sig själv och omvärlden för att utveckla större kompetens och social mogenhet.

Man tränar kognitiva processer som förmågan att verbalisera tankar och känslor, förmågan att tänka kritiskt och analytiskt och förmågan att utvärdera, ta ställning och fatta beslut.

Aktiva värderingar motverkar också att vi ser oss själv som offer där det "bara blev så."

Aktiva värderingar är mycket positivt orienterat och tar utgångspunkt i människors positiva egenskaper, resurser och idéer.