Aktiva värderingar

Få spännande och konkreta idéer till hur kommunikation och undervisning blir riktigt givande och meningsfull.

Aktiva värderingar är en lättbegriplig metod både i organisations- och företagsmiljö samt till undervisning.

Jag startar och vägleder era processer som effektivt flyttar er framåt mot klargjorda mål.

Aktiva värderingar ger en positiv förmedling inom många ämnen till både barn, unga och vuxna.

karin4

 

Jag har arbetat med och utvecklat metoden sedan 1983.
1991 började jag att etablera Aktiva värderingar i Danmark.