Aktiva värderingar

Detta kan jag erbjuda:

VARA KONSULT OCH ARBETA MED OLIKA PROJEKT gärna tillsammans med andra. Jag har mycket kunskap och erfarenhet från många ämnen och målgrupper och arbetar målmedvetet, konkret och effektivt.

VARA INSPIRATÖR OCH KATALYSATOR i grupper, till exempel på din arbetsplats. Ett positivt och inspirerande sätt att synliggöra resurser och finna lösningar på eventuella konflikter – och finna gemensamma mål. Aktiva värderingar respekterar var och en och ser varje människas resurser och kompetenser. Att få tillgång till en neutral inspiratör kan vara den lösning som ger insikt för att komma vidare och få större trivsel och gladare medarbetare.

HÅLLA KURSER i metoden Aktiva värderingar och didaktik. Tredagarskursen är den mest grundliga för alla som arbetar med friskvård, hälsofrämjande och med undervisning inom många olika ämnen och målgrupper.

På kursen...

Grupper som arbetar med särskilda ämnen kan erbjudas helt skräddarsydda kurser – eventuellt endast en eller två dagar.

Jag erbjuder en uppföljningsdag några månader efter kursen. Här har deltagarna möjlighet att tala om sina erfarenheter med Aktiva värderingar och få ytterligare inspiration till det fortsatta arbetet.

HÅLLA FÖREDRAG är ett inspirerande, engagerande och insiktsfullt inslag – längre eller kortare. Ämne och innehåll anpassas efter gruppens behov och målsättning.

VARA GÄSTLÄRARE i skolklasser eller i andra grupper – också vuxna. Jag anpassar ämne och innehåll efter klassens eller gruppens behov.

Praktiskt

Oftast föregår kurser, föredrag och undervisning hos kunden – jag kommer till er lokal eller till ett ställe som ni har valt. Önskar ni att hålla kurserna eller undervisningen i mitt område – Kullabygden – är det också möjligt.

Vänligen kontakta mig om ni önskar ytterligare information om:

  • Utvärderingar och fördelar med Aktiva värderingar
  • Exempel på större danska projekt där jag har undervisat med Aktiva värderingar
  • Kurserna och priser

Skicka e-post till: karin@aktivevurderinger.dk