Aktiva värderingar

Om Karin Lövenlund

Mitt arbete med Aktiva värderingar började 1983 när jag anställdes som friskvårdsinformatör i Jönköpings län som då, liksom flera andra landsting, samarbetade med Visir och En rökfri generation.
(Titeln blev senare ändrad till positiva friskvårdsinspiratör).

Vi fick en grundlig utbildning i Aktiva värderingar av fil.dr. John M. Steinberg som introducerade metoden i Sverige. Vi undervisades också av Erik Horning, Lars-Erik Uneståhl, Jonas Himmelstrand och i forumteater av Katrin Byréus med flera. Under 5½ år använde och utvecklade jag metoden tillsammans med mina medarbetare (1 - 4 personer).

Vi arbetade med elever i klass 5 till 9 och besökte under perioden cirka 1 400 klasser och nådde cirka 32 000 elever. (l Jönköpings län är föräldrar och deras skolbarn i dag Sveriges mest rökfria).

1991 introducerade jag Aktiva värderingar i Danmark. De första tio åren via Sundhedsministeriets råd Tobaksskaderådet och därefter för Sundhedsstyrelsens Center for forebyggelse. Den första tiden var jag i huvudsak gästlärare i skolklasser men efter att andra hade hört om Aktiva värderingar blev det i hela Danmark en mycket stor efterfrågan efter kurser i metoden.

Den huvudsakliga målgruppen som jag utbildar är "sundhedsplejersker" – motsvarande svenska skolsköterskor.
Aktiva värderingar används i dag av de allra flesta danska sundhedsplejerskerne. I de flesta kommuner är det ett anställningskrav att kunna Aktiva värderingar.

Andra målgrupper som jag utbildar är lärare, läkare, tandläkare, tandvårdspersonal, barnmorskor, förskolepersonal, ANT-konsulenter, socialpedagoger, dietister, sjukgymnaster samt andra som arbetar med olika ämnen och målgrupper. (Jag har färdiga undervisningsplaner till ca. 40 olika ämnen).

För olika uppdragsgivare har jag också arbetet med projekt om bl.a. gravida rökare, kriminalitet, missbruk, sexualitet, mobbning samt arbetsmarknadsåtgärder. Jag har också skrivit artiklar i i flera tidningar.

Anledningen till denna stora spridning och popularitet ligger i Aktiva värderingars pedagogik och dess praktiska och flexibla användbarhet. Till varje målgrupp och till varje projekt utarbetar jag helt speciellt målinriktat kursmaterial för att det skall bli så användbart som möjligt. Direkt efter en kurs i Aktiva värderingar kan man använda metoden praktiskt till sin målgrupp. Jag vidarutvecklar och förfinar fortlöpande Aktiva värderingar.